TURYSTYKA WIEJSKA

AGROTURYSTYKA to wiodąca gałęź turystyki wiejskiej. To forma odpoczynku u gospodarza w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Można tam mieszkać, jadać posiłki z właścicielami, uczestniczyć w wielu codziennych pracach czy podglądać jak na co dzień wygląda wychów zwierząt i produkcja roślinna. Agroturystyka polega na wykorzystaniu naturalnych walorów krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu. Ta forma turystyki przybliża codzienne zajęciach w gospodarstwie, odkrywa tradycyjne rzemiosło artystyczne np. lepienie garnków, naucza o tradycji obrzędów ludowych czy umożliwia przygotowanie potraw regionalnych np. wyrób węlin i serów czy wypiek chleba. Najważniejsze są te przeżycia, które można wynieść z danego miejsca. Dziedzictwo kulturowe, które jest obecne na terenach wiejskich przeciwdziała wyludnieniu wsi i miejscowości górskich, wzrost dochodów ludności miejscowej, wytwarzanie pamiątek, wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich. W Polsce działa ponad 10 tys. gospodarstw agroturystycznych, dlatego gospodarstwa muszą więc zabiegać o turystów. Konkurencja na tym rynku jest spora, co wpływa na wysoką jakość oferowanych usług, w tym przepyszną polską kuchnią i wysoki standard bazy noclegowej.

Find By Category