Krainy

Kraina geograficzna to obszar o charakterystycznych elementach krajobrazu. Odróżnia się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska przyrodniczego. Granica ma postać strefy przejściowej, w której stopniowo znikają cechy jednej krainy, a narastają cechy krainy sąsiedniej. Kryteriami, na podstawie których wyodrębnia się krainy geograficzne są wyróżniające się cechy środowiska np. ukształtowanie terenu, roślinność czy klimat. W Polsce występują wszystkie formy ukształtowania powierzchni: niziny, wyżyny i góry. Takie walory geograficzne Polski gwarantują dostęp do  zróżnicowanej oferty gospodarstw agroturystycznych.